"ความสุขฉันคือการทดลองในห้องครัว"

Mon

Central World Studio

Professional Instructor

Spoken Languages: Thai / English

Speciality: Bread, Cooking

สำหรับฉัน การทำอาหารเปรียบเสมือนดนตรี ในแง่ของความไร้พรมแดน และเป็นสิ่งเราที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เราสามารถใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างมิตรภาพ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนใช้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สึกกับทุกๆ คนผ่านจานอาหารของเรา มาเติมเต็มกระเพาะและเติมเต็มความสุขของคุณด้วยมื้ออาหารที่ลงมือทำเองกันเถอะ! ขอให้ทานอาหารให้อร่อยนะคะ