ABC Cooking Studio ยกระดับมาตราการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19

Details

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 65 เป็นต้นไป ABC Cooking Studio ได้มีการเพิ่ม และปรับเปลี่ยนมาตรการให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดังนี้

  1. วัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าร้าน
  2. อนุญาตให้เฉพาะผู้เรียนที่แสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าเรียน
  3. คุณครูและนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย และสวมถุงมือตลอดเวลา 
  4. ล้างมือก่อน และหลังเข้ารับบริการ
  5. จำกัดจำนวนคนเข้าร้าน และไม่อนุญาตให้พาผู้ติดตามมาด้วย
  6. ทำความสะอาดสตูดิโอทุกๆ 2 ชม.
  7. สามารถใช้ตู้ล็อกเกอร์ได้ และหลังการใช้งานควรล้างมือทุกครั้ง

 

มาเรียนอย่างอุ่นใจ~ 

คุณครู และพนักงาน 𝗔𝗕𝗖 𝗖𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 ฉีดวัคซีนขั้นต่ำ 2 เข็ม 

และมีมาตรการเข้มงวดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วย ATK ต่อเนื่อง

ทางบริษัทขอเน้นย้ำว่า พนักงานทุกคนให้ความสำคัญ และปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันอย่างเคร่งครัด 

เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการทุกท่านมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Locations

Central World Studio 3rd Fl. / Central Festival EastVille Studio 2nd Fl.