“การมีความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นน้อยเกินไปเราควรเริ่มลงมือทำมันกันเถอะ”

Ex

Central World Studio

Professional Instructor

Spoken Languages: Thai / English

Speciality: Cake , Bread

การมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ เราต้องรู้จักนำมันออกมาใช้ และการมีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังน้อยไป เราต้องรู้จักลงมือทำ” ทุกคนมีความสามารถที่จะลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ ขอแค่มีความกล้าหาญในการเริ่มต้น เพียงออกมาจากพื้นที่ความเคยชินแล้วมาเริ่มต้นไปพร้อมกันที่ ABC Cooking Studio