"การสอนและการทำขนมคือการทำด้วยความใส่ใจ"

Snow

Central EastVille Studio

Professional Instructor

Spoken Languages: Thai / English

Speciality: Cake

การทำอาหารและการทำขนมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถแสดงความรักออกมาได้ เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีความหลงไหลไปกับการเข้าครัว การทำอาหารและการทำขนมยังเป็นสิ่งที่สามารถบำบัดร่างกายและจิตใจของเราได้ดี หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการทำขนมนะคะ