"การทำอาหารและขนมเป็นทักษะที่ต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ"

James

Central Festival EastVille Studio

Professional Instructor

Spoken Languages: Thai / English / German / French

Speciality: Cake , Bread , Cooking

การทำอาหารและขนมเป็นทักษะที่ต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและพัฒนาทักษะ ฉะนั้นการขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้