𝗗-𝗖𝗵𝗮𝗻 (ดีจัง) จุดเริ่มต้นของฟาร์มที่มีความรักและความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงวัวผสม ผสานองค์ความรู้ในการเลี้ยงวัวร่วมกับหุ้นส่วนเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ร่วมกันคิดค้นวิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของไทย พิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรอาหาร ซึ่งใช้ส่วนผสมทุกอย่างมาจากธรรมชาติ และมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของวัว ทำให้วัวทุกตัวของเรา “อารมณ์ D” ที่สำคัญ นมดีจัง (D-Chan Vitamin D Milk) เราใช้น้ำนมดิบจากฟาร์มเดียว (Single Farm) ทำให้ไม่มีการปนเปื้อนข้ามฟาร์ม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก และการรีดนมวัวของเราทำแบบระบบปิด มีการจัดเก็บที่ควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพตั้งแต่รีดน้ำนมจนบรรจุลงขวด มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่เราและผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าได้น้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด

นมดีจัง (D-Chan Vitamin D Milk)

นมดีจัง (D-Chan Vitamin D Milk)

ตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพความสดและสะอาดตั้งแต่ฟาร์มของเราจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับน้ำนมที่ดีที่สุด ตามสโลแกนของเรา “ดีจัง (D-CHAN) ดีจริง”

 

Pasteurized milk with fortified vitamin D

ขนาด 200 ml.

 

Vitamin D มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแคลเซียม ถ้าระดับวิตามิน D ในเลือดต่ำ ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยมาก

ร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกตลอดชีวิต

มวลกระดูก ได้จากการสะสมแร่ธาตุที่สำคัญอย่างแคลเซียม

 

D-CHAN Vitamin D milk

ดื่มแล้วได้ทั้งแคลเซียมและวิตามิน D ควบคู่กัน สามารถดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับมวลกระดูก

ดื่มเป็นประจำ = เพิ่มระดับ optimal vitamin D level ในเลือด ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

คนทุกคนต้องอายุมากขึ้น ดูแลสุขภาพกระดูกในทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมเวลาแก่ไปแล้วยังทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

All Partners